useradmin_all-2.0.2.jar

download (40673 bytes)

OSGi manifest attributes
Bundle-Name UserAdmin
Bundle-Description User Administration Service
Bundle-Version 2.0.2
Bundle-Vendor Knopflerfish
Bundle-Activator org.knopflerfish.service.um.useradmin.impl.Activator
Bundle-DocURL http://www.knopflerfish.org
Bundle-ContactAddress http://www.knopflerfish.org
Bundle-Classpath .
Export-Package org.knopflerfish.service.um.ipam 1.0.0
org.knopflerfish.service.um.useradmin 1.0.0
org.osgi.service.useradmin 1.1.0
Import-Package org.knopflerfish.service.log 0.0.0
org.knopflerfish.service.um.ipam 0.0.0
org.knopflerfish.service.um.useradmin 0.0.0
org.osgi.framework 0.0.0
org.osgi.service.event 0.0.0
org.osgi.service.useradmin 0.0.0
org.osgi.util.tracker 0.0.0
Export-Service
Import-Service
Other manifest attributes
Bundle-UUID org.knopflerfish:useradmin:2.0.2
Build-Date Mon June 21 2010, 16:37:22
Bundle-ManifestVersion 2
Bundle-APIVendor OSGi
Built-From /home/ekolin/work/kf/svn/knopflerfish.org-2.4.0/osgi/bundles/useradmin
Bundle-SymbolicName org.knopflerfish.bundle.useradmin
Bundle-Category service
Bundle-SubversionURL https://www.knopflerfish.org/svn/

Depends on

frameworkorg.osgi.framework, org.osgi.util.tracker
commons-logging_all-2.0.0org.knopflerfish.service.log
desktop_all-2.3.17org.knopflerfish.service.log, org.osgi.service.event
desktop_api-2.3.17org.knopflerfish.service.log, org.osgi.service.event
event_all-2.0.9org.osgi.service.event
event_api-2.0.9org.osgi.service.event
log_all-2.0.2org.knopflerfish.service.log
log_api-2.0.2org.knopflerfish.service.log
useradmin_all-2.0.2org.knopflerfish.service.um.ipam, org.knopflerfish.service.um.useradmin, org.osgi.service.useradmin
useradmin_api-2.0.2org.knopflerfish.service.um.ipam, org.knopflerfish.service.um.useradmin, org.osgi.service.useradmin

Other bundles depending on this bundle

consoletcp-2.0.0org.knopflerfish.service.um.useradmin, org.osgi.service.useradmin
consoletelnet-2.0.4org.knopflerfish.service.um.useradmin, org.osgi.service.useradmin
useradmin-2.0.2org.knopflerfish.service.um.ipam, org.knopflerfish.service.um.useradmin, org.osgi.service.useradmin
useradmin_all-2.0.2org.knopflerfish.service.um.ipam, org.knopflerfish.service.um.useradmin, org.osgi.service.useradmin

Bundle source

org/knopflerfish/service/um/ipam/IPAMValuationService.java
org/knopflerfish/service/um/ipam/Levels.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/BackEndControl.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/BackEndException.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/Condition.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/ContextualAuthorization.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/PasswdAuthenticator.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/PasswdSession.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/PasswdUtil.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/Activator.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/AuthorizationImpl.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/ConditionImpl.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/EventQueue.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/GroupImpl.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/LDAPQuery.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/RoleImpl.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/SendUserAdminEventJob.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/UACredentials.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/UAProperties.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/UserAdminImpl.java
org/knopflerfish/service/um/useradmin/impl/UserImpl.java
org/osgi/service/useradmin/Authorization.java
org/osgi/service/useradmin/Group.java
org/osgi/service/useradmin/Role.java
org/osgi/service/useradmin/User.java
org/osgi/service/useradmin/UserAdmin.java
org/osgi/service/useradmin/UserAdminEvent.java
org/osgi/service/useradmin/UserAdminListener.java
org/osgi/service/useradmin/UserAdminPermission.java