soap_remotefw_all-2.0.0.jar

download (37825 bytes)

OSGi manifest attributes
Bundle-Name SOAP-FW
Bundle-Description SOAP remote framework
Bundle-Version 2.0.0
Bundle-Vendor Knopflerfish
Bundle-Activator org.knopflerfish.bundle.soap.remotefw.Activator
Bundle-DocURL http://www.knopflerfish.org
Bundle-ContactAddress http://www.knopflerfish.org
Bundle-Classpath .
Export-Package org.knopflerfish.service.soap.remotefw 0.0.0
Import-Package javax.xml.namespace 0.0.0
org.apache.axis.client 0.0.0
org.knopflerfish.service.log 0.0.0
org.knopflerfish.service.remotefw 0.0.0
org.knopflerfish.service.soap.remotefw 0.0.0
org.knopflerfish.util 0.0.0
org.osgi.framework 0.0.0
org.osgi.service.packageadmin 0.0.0
org.osgi.service.startlevel 0.0.0
org.osgi.util.tracker 0.0.0
Export-Service
Import-Service
Other manifest attributes
Bundle-UUID org.knopflerfish:soap_remotefw:2.0.0
Build-Date Fri October 17 2008, 16:59:16
Bundle-ManifestVersion 2
Built-From /home/ekolin/work/kf/2.1.1/osgi/bundles_opt/soap/soap_remotefw
Bundle-SymbolicName org.knopflerfish.bundle.soap_remotefw
Bundle-Category service
Bundle-SubversionURL https://www.knopflerfish.org/svn/

Depends on

axis-osgi_all-0.1.0org.apache.axis.client
commons-logging_all-2.0.0org.knopflerfish.service.log
frameworkorg.osgi.util.tracker
ksoap_remotefw_all-2.0.0org.knopflerfish.service.soap.remotefw
log_all-2.0.1org.knopflerfish.service.log
log_api-2.0.1org.knopflerfish.service.log
remotefw_api-2.0.0org.knopflerfish.service.remotefw
soap_remotefw_all-2.0.0org.knopflerfish.service.soap.remotefw
util-2.0.0org.knopflerfish.util
xerces-2.9.1javax.xml.namespace

Other bundles depending on this bundle

ksoap_remotefw_all-2.0.0org.knopflerfish.service.soap.remotefw
soap_remotefw_all-2.0.0org.knopflerfish.service.soap.remotefw

Bundle source

org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/Activator.java
org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/RemoteFWServer.java
org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/Util.java
org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/client/BundleContextImpl.java
org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/client/BundleImpl.java
org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/client/PackageAdminImpl.java
org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/client/RemoteFWClient.java
org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/client/RemoteFrameworkImpl.java
org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/client/ServiceReferenceImpl.java
org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/client/ServiceRegistrationImpl.java
org/knopflerfish/bundle/soap/remotefw/client/StartLevelImpl.java
org/knopflerfish/service/soap/remotefw/RemoteFW.java