desktop_all-2.2.1.jar

download (686177 bytes)

OSGi manifest attributes
Bundle-Name Desktop
Bundle-Description Swing framework desktop
Bundle-Version 2.2.1
Bundle-Vendor Knopflerfish
Bundle-Activator org.knopflerfish.bundle.desktop.swing.Activator
Bundle-DocURL http://www.knopflerfish.org/desktop.html
Bundle-ContactAddress http://www.knopflerfish.org
Bundle-Classpath .
Export-Package org.knopflerfish.service.desktop 1.0.0
Import-Package javax.accessibility 0.0.0
javax.swing 0.0.0
javax.swing.border 0.0.0
javax.swing.event 0.0.0
javax.swing.filechooser 0.0.0
javax.swing.plaf 0.0.0
javax.swing.plaf.basic 0.0.0
javax.swing.plaf.metal 0.0.0
javax.swing.table 0.0.0
org.knopflerfish.service.console 1.0.0
org.knopflerfish.service.desktop 1.0.0
org.knopflerfish.service.log 1.1.0
org.knopflerfish.service.remotefw 0.0.0
org.knopflerfish.util 0.0.0
org.osgi.framework 1.3.0
org.osgi.service.event 1.0.0
org.osgi.service.log 0.0.0
org.osgi.service.packageadmin 1.1.0
org.osgi.service.prefs 1.1.0
org.osgi.service.startlevel 1.0.0
org.osgi.util.tracker 0.0.0
Export-Service
Import-Service
Other manifest attributes
Bundle-UUID org.knopflerfish:desktop:2.2.1
Application-Icon app.png
Build-Date Fri October 17 2008, 16:56:12
Bundle-ManifestVersion 2
Bundle-APIVendor Knopflerfish
Built-From /home/ekolin/work/kf/2.1.1/osgi/bundles/desktop
Bundle-SymbolicName org.knopflerfish.bundle.desktop
Bundle-Category console
Bundle-SubversionURL https://www.knopflerfish.org/svn/knopflerfish.org/trunk/osgi/bundles/desktop/

Depends on

bundlerepository_all-2.0.2org.knopflerfish.service.console
commons-logging_all-2.0.0org.osgi.service.log
console_all-2.0.1org.knopflerfish.service.console
console_api-2.0.1org.knopflerfish.service.console
desktop_all-2.2.1org.knopflerfish.service.desktop
desktop_api-2.2.1org.knopflerfish.service.desktop
event_all-2.0.1org.osgi.service.event
event_api-2.0.1org.osgi.service.event
frameworkorg.osgi.util.tracker
log_all-2.0.1org.osgi.service.log
log_api-2.0.1org.osgi.service.log
prefs_all-2.0.1org.osgi.service.prefs
prefs_api-2.0.1org.osgi.service.prefs
remotefw_api-2.0.0org.knopflerfish.service.remotefw
util-2.0.0org.knopflerfish.util

Other bundles depending on this bundle

bundlerepository_all-2.0.2org.knopflerfish.service.desktop
cm_desktop-2.0.1org.knopflerfish.service.desktop
desktop-2.2.1org.knopflerfish.service.desktop
desktop_all-2.2.1org.knopflerfish.service.desktop
desktop_jvm-1.0.0org.knopflerfish.service.desktop
soap_desktop-2.0.0org.knopflerfish.service.desktop

Bundle source

org/knopflerfish/bundle/desktop/event/DateCellRenderer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/EventReaderDispatcher.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/EventTableModel.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/FilterEventTableModel.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/JDetailFrame.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/JEventEntryDetail.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/JEventPanel.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/JEventTable.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/JSendEventPanel.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/StringCellRenderer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/TableMap.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/TableSorter.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/event/Util.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/Colors.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/ExtPreferences.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JPrefsEditor.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JPrefsPanel.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JPrefsTree.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JValue.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JValueBoolean.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JValueColor.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JValueDouble.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JValueFactory.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JValueInteger.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JValueLong.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/JValueString.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/MountedPreferences.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/OSGiBundlePreferences.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/OSGiBundlesPreferences.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/OSGiPreferences.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/OSGiUsersPreferences.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/PrefsTreeModel.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/PrefsTreeNode.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/prefs/TreeUtils.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/Activator.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/BundleImageIcon.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/ClosureHTMLDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/DefaultSwingBundleDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/Desktop.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/ErrorMessageDialog.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/EventDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/FileFilterImpl.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/JCardPane.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/JFloatable.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/JHTMLBundle.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/JTips.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/KnopflerfishLookAndFeel.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/KnopflerfishTheme.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/LFManager.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/LargeIconsDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/LogDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/LookAndFeelMenu.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/ManifestHTMLDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/OverlayImageIcon.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/PackageHTMLDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/PrefsDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/ServiceHTMLDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/SpinDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/StatusBar.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/StatusViewer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/Strings.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/TableDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/TableMap.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/TableSorter.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/TimeLineDisplayer.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/Util.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/console/Config.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/console/ConsoleSwing.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/console/PrefixPrintStream.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/console/Queue.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/console/Strip.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/console/SwingIO.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/console/TextAreaOutputStream.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/console/TextReader.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/fwspin/Console.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/fwspin/GameFrame.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/fwspin/Spin.java
org/knopflerfish/bundle/desktop/swing/fwspin/SpinItem.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/DateCellRenderer.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/ExtLogEntry.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/FilterLogTableModel.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/JDetailFrame.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/JLogEntryDetail.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/JLogPanel.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/JLogTable.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/LogReaderDispatcher.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/LogTableModel.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/TableMap.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/TableSorter.java
org/knopflerfish/bundle/log/window/impl/Util.java
org/knopflerfish/service/desktop/BundleSelectionListener.java
org/knopflerfish/service/desktop/BundleSelectionModel.java
org/knopflerfish/service/desktop/DefaultBundleSelectionModel.java
org/knopflerfish/service/desktop/SwingBundleDisplayer.java