cm_all-2.0.1.jar

download (62925 bytes)

OSGi manifest attributes
Bundle-Name cm
Bundle-Description Configuration management service
Bundle-Version 2.0.1
Bundle-Vendor Knopflerfish
Bundle-Activator org.knopflerfish.bundle.cm.Activator
Bundle-DocURL http://www.knopflerfish.org
Bundle-ContactAddress http://www.knopflerfish.org
Bundle-Classpath .
Export-Package org.knopflerfish.shared.cm 1.0.0
org.osgi.service.cm 1.2.0
Import-Package org.knopflerfish.service.log 0.0.0
org.knopflerfish.shared.cm 1.0.0
org.osgi.framework 0.0.0
org.osgi.service.cm 1.2.0
Export-Service org.osgi.service.cm.ConfigurationAdmin 0.0.0
Import-Service org.knopflerfish.service.log.LogService 0.0.0
org.osgi.service.cm.ConfigurationPlugin 0.0.0
org.osgi.service.cm.ManagedService 0.0.0
org.osgi.service.cm.ManagedServiceFactory 0.0.0
Other manifest attributes
Bundle-UUID org.knopflerfish:cm:2.0.1
api-Export-Package org.osgi.service.cm;specification-version=1.2.0
Build-Date Fri October 17 2008, 16:53:57
Bundle-ManifestVersion 2
Bundle-APIVendor OSGi
Built-From /home/ekolin/work/kf/2.1.1/osgi/bundles/cm/cm
Bundle-SymbolicName org.knopflerfish.bundle.cm
Bundle-Category service
Bundle-SubversionURL https://www.knopflerfish.org/svn/

Depends on

cm_all-2.0.1org.osgi.service.cm
cm_api-2.0.1org.osgi.service.cm
commons-logging_all-2.0.0org.knopflerfish.service.log
frameworkorg.osgi.framework
log_all-2.0.1org.knopflerfish.service.log
log_api-2.0.1org.knopflerfish.service.log

Other bundles depending on this bundle

cm-2.0.1org.osgi.service.cm
cm_all-2.0.1org.osgi.service.cm
cm_cmd-2.0.0org.osgi.service.cm
cm_desktop-2.0.1org.osgi.service.cm
component_all-2.0.0org.osgi.service.cm
consoletcp-2.0.0org.osgi.service.cm
consoletelnet-2.0.1org.osgi.service.cm
consoletty-2.0.0org.osgi.service.cm
dirdeployer_all-2.0.0org.osgi.service.cm
dirdeployer_api-2.0.0org.osgi.service.cm
event_all-2.0.1org.osgi.service.cm
http-2.1.0org.osgi.service.cm
http_all-2.1.0org.osgi.service.cm
jinidriver_all-0.1.0org.osgi.service.cm
kf_metatype-2.0.1org.osgi.service.cm
kf_metatype_all-2.0.1org.osgi.service.cm
log-2.0.1org.osgi.service.cm
log_all-2.0.1org.osgi.service.cm
serialportdevice_all-2.0.0org.osgi.service.cm
sslj2sp-2.0.0org.osgi.service.cm

Bundle source

org/knopflerfish/bundle/cm/Activator.java
org/knopflerfish/bundle/cm/ConfigurationAdminFactory.java
org/knopflerfish/bundle/cm/ConfigurationDictionary.java
org/knopflerfish/bundle/cm/ConfigurationDispatcher.java
org/knopflerfish/bundle/cm/ConfigurationStore.java
org/knopflerfish/bundle/cm/ListenerEvent.java
org/knopflerfish/bundle/cm/ListenerEventQueue.java
org/knopflerfish/bundle/cm/PluginManager.java
org/knopflerfish/bundle/cm/Update.java
org/knopflerfish/bundle/cm/UpdateQueue.java
org/knopflerfish/shared/cm/CMDataReader.java
org/knopflerfish/shared/cm/CMDataWriter.java
org/knopflerfish/shared/cm/DictionaryUtils.java
org/knopflerfish/shared/cm/XmlReader.java
org/osgi/service/cm/Configuration.java
org/osgi/service/cm/ConfigurationAdmin.java
org/osgi/service/cm/ConfigurationEvent.java
org/osgi/service/cm/ConfigurationException.java
org/osgi/service/cm/ConfigurationListener.java
org/osgi/service/cm/ConfigurationPermission.java
org/osgi/service/cm/ConfigurationPlugin.java
org/osgi/service/cm/ManagedService.java
org/osgi/service/cm/ManagedServiceFactory.java